Методична робота кафедри ППСУ спрямована на покращення якості навчального процесу та підготовки студентів шляхом удосконалення методики проведення лекційних та практичних занять, розширення комп'ютерної підготовки в процесі навчального процесу.

Викладачі кафедри здійснюють психолого-педагогічну і правову підготовку студентів, при цьому читають близько 40-ка дисциплін, більшість з яких забезпечені відповідними навчально-методичними матеріалами. А саме: опубліковано навчальні посібники, курси лекцій, методичні вказівки до практичних робіт, а також методичні матеріали для студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Станом на 2011/12 рік методична робота кафедри ППСУ спрямовується на покращення якості навчального процесу та підготовки магістрів шляхом удосконалення методики проведення лекційних та практичних занять, розширенного залучення елементів комп’ютерної підготовки під час навчального процесу.

На кафедрі продовжується практика взаємовідвідувань занять та відкритих лекцій, результати яких обговорюються на засіданнях та навчально-методичних семінарах кафедри. Ведеться робота з подальшої комп'ютеризації навчального процесу в напрямку освоєння кафедрального комп'ютерного класу, підготовки програмного забезпечення для практичних занять. Студенти мають можливість працювати за комп'ютерами, які під'єднані до локальної мережі НУ "Львівська політехніка" з можливістю виходу в Інтернет.

Викладачі кафедри беруть також участь у роботі науково-методичної ради Інституту права та психології (ІНПП) та Національного університету "Львівська політехніка", а також постійно підвищують свою кваліфікацію та набувають досвіду використання інноваційних технологій навчання, відвідуючи семінари, проходячи стажування у ВНЗ України та за кордоном.

За останній рік було підготовлено та опубліковано понад 50 навчально-методичних та методичних матеріалів, в тому числі: навчальний посібник «Психологія» (за ред. Романець З. О.), конспект лекцій з курсу "Інтелектуальна власність" для магістрів спеціальностей "Управління навчальними закладами", "Соціологія" та "Документознавство", навчальний посібник "Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств)"(Карамушка Л. М., Сняданко І. І.), навчальний посібник "Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування" (Палюх Л. М.), конспекти лекцій "Психодіагностика" та "Соціологія та психологія реклами" для студентів спеціальності 6.0402 "Соціологія" (Петровська І. Р.), конспект лекцій "Конфліктологія" (2 вид., доповн. та переробл.) для магістрів спеціальності 8.000009 "Управління навчальними закладами" (Сазонова О. В.), конспект лекцій до курсу "Правознавство" (Атамась Г.О., Галаджун З.В., Коцелко Ю.В.) та інші.