Сукупність знань, вмінь, навичок, яку студент набуває при вивченні курсу психолого-педагогічних дисциплін, розподіляється на дві групи: знання про психолого-педагогічні явища, їх суть та закономірності протікання і знання про те, як потрібно будувати та здійснювати професійну діяльність в майбутньому. Сукупність знань, яку студент засвоює і застосовує, спонукає майбутніх фахівців актуалізувати всю систему навчальних дій, адекватних логіці пізнання і перетворення об'єкту професійної діяльності.

При цьому, результатом навчання буде не сума наочно-спеціальних знань і навичок, а здатність фахівця адекватно діяти в різних проблемних ситуаціях.