ІНФОРМАЦІЯ про участь колективу кафедри ІПП у конференціях 2000 2001 2002 2003 2004 2005 рр..

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2000 році

 1. Кизименко Л.Д., Оганесян А.Г., Сафронова Л.М. Всеукраїнська конференція.-Дистанційне навчання та комп'ютерний контроль знань - Донецк-Севастополь.-ДДУ.- вересень 2000 р.
 2. Романець З.О. Я-концепція та психіатрічна діяльність - 5-та Всеукраїнська науково-практична конференція УСП "Особистість психотерапевта у терапевтичному полі". 27-29 жовтня 2000 р.- Тернопіль.- 2000.
 3. Ієвлєв О.М. Моделювання впливу компонентів вербальної та невербальної комунікацій в системі "викладач-студент" Всеукр. конференція.-Донецк-Севастополь.-ДДУ.- вересень 2000 р.
 4. Петровська І.Р. Математична модель експрес-технології з використанням нечітких оцінок. Міжнародна конференція "Леотест-2000", Львів-Славсько.-лютий 2000.
 5. Горькова Н.Г., Кизименко Л.Д. До проблеми становлення світогляду студентської молоді - Всеукраїнська конференція "Духовність та Відродження".-березень 2000, Київ.-2000.
 6. Клименко І.В., Ієвлєв О.М. Невербальний аспект компетентності соціального працівника - Всеукраїнська конференція "Духовність та Відродження".-березень 2000, Київ.-2000.

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2001 році (з публікаціями матеріалів):

 1. Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М. ІІ Міжнародна науково-методична конференція (жовтень, Київ, 2001 р.).
 2. Кизименко Л.Д., Ієвлєв О.М. VI Міжнародна конференція "Контроль і управління в складних системах (КУСС-2001)". (Вінниця, жовтень, 2001).
 3. Кизименко Л.Д., Ієвлєв О.М. II Міжнародна конференція "Проблемы дидактики высшей школи". - (листопад, Севастополь, 2001)
 4. Кизименко Л.Д., Романець З.О., Ткаченко В.М. II Всеукраїнська науково-практична конференцiя "Педагогiка i менеджмент" (Луцьк, травень, 2001).
 5. Кизименко Л.Д Перший Національний Kонгрес з біоетики. (Київ, вересень, 2001 р.).

  Крім того, кафедра ІПП у 2001 році приймала участь в наступних конференціях (без публікацій):

 6. Кизименко Л.Д., Ієвлєв О.М. - Регіональна науково-практична конференція "Ступенева підготовка психологів-фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр".- Львівський НУ ім. Івана Франка, (12-13 жовтня 2001 р.).
 7. Кизименко Л.Д. - International Conference PDMU-2001 PREDICTION AND DECISION MACING UNDER UNCERTAINTIES - (September 11-14, 2001).- Kyiv.
 8. Романець З.О. - Міжнародна науково-методична конференція "Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів" - (14-16 листопада 2001 р.).- Рівне.
 9. Романець З.О., Ієвлєв О.М., Кизименко Л.Д. Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні проблеми на рубежі тисячоліть: саморозвиток особистості" - (22-24 листопаду 2001 р.).- Хмельницький.
 10. Романець З.О. - 6-та Всеукраїнська науково-практична конференція УСП "Общие факторы разных методов психотерапии" (14-17 червня 2001 р.).- Одеса.
 11. Кизименко Л.Д. - І Міжнародна накуково-практична конференція "Сучасні проблеми управління" - (30 листопада - 1 грудня 2001 р.).- Київ.

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2002 році:

 1. Гнип'юк В.Ю "Правові засади розвитку української державності". Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 жовтня, 2001, НУ "Львівська політехніка", Львів.
 2. Гнип'юк В.Ю "Становлення незалежної України як суб'єкта міжнародних відносин". Науково-практична конференція , 25 квітня, Львів, 2002.
 3. Міжнародна науково-практична конференція "Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи. - Національний університет "ЛП", червень 2002, Львів:

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2003 році:

 1. Украінсько-Баварський симпозіум "Соціальна педіатрія" (Євпаторія 8 - 10 жовтня 2003 р.):
  Бабадагли М.О., Пічугіна Т.В. Особливості застосування СІНР для корекції мовленнєвих розладів.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління в освіті"
  Конференція організована кафедрою ІПП (21-23 квітня 2003 р.), Львів:
  • Пічугіна Т.В. Проблема професійної ідентичності та професійного вигоряння у діяльності вчителя;
  • Атамась Г.О. Законодавче регулювання освітньої політики;
  • Бєдна Л.М. Сучасні проблеми управління закладами освіти в України;
  • Галаджун З.В. Висвітлення основних проблем управління освітою в Україні;
  • Гнип'юк В.Ю. Основні положення з документування управлінської діяльності в галузі освіти;
  • Ієвлєв О.М. Використання засобів нейро - лінгвістичного програмування в умовах сучасної школи;
  • Кизименко Л.Д. Багатоаспектність проблем управління в системі освіти;
  • Малолєтко Ю.І., Ієвлєв О.М. Психопрофілактична робота як важливий аспект управління кадровим потенціалом установи;
  • Петровська І.Р. Комп'ютерна психодіагностика як один із способів підвищення ефективності управління навчальними закладами;
  • Сняданко І.І. Організаційна культура як провідний метод управління в освітніх закладах;
  • Ткаченко В.М. Кафедра як основна ланка управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі
  • Чуйко Ю.Є. Підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій як одна з проблем організації підготовки конкурентноспроможного персоналу;
  • Швай Р.І. Управління процесом навчання у середніх загальноосвітніх закладах;
  • Ієвлєв О.М. Невербальний аспект управління персоналом навчальних закладів;

 3. Третя міжнародна науково-практична конференція "Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи", м. Київ:
  • Романець З.О., Ткаченко В.М., Петровська І.Р. Концептуальні аспекти гуманізації технічної освіти та застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій;
  • Бедна Л.М. Навчальні програми з психолого-педагогічних дисциплін у технічному вузі;
  • Кизименко Л.Д. Психолого-педагогічні проблеми освіти інженерів;

 4. Міжнародна науково-практична конференція "Неруйнівний контроль та діагностика неоднорідних об'єктів", м. Львів:
  • Петровська І.Р. Математична модель діагностики параметрів оператора ергатичної системи;
  • Ієвлєв О.М. Використання математичної моделі вузла управління для контролю відгуку на поліфакторні впливи різної природи у складній біотехнічній системі;

 5. Міжнародна науково - практична конференція "Актуальні проблеми використання інноваційних технологій в системі особистісно орієнтованої освіти" та науково - практичний семінар "Проблеми і перспективи культурологічної концепції особистісно орієнтованої освіти". - Кривий Ріг:
  Швай Р.І. Сучасна теорія творчості як методологічна основа педагогічної взаємодії у вищій школі;
 6. Miedzynarodowa konferencya naukowa "Filozofia w szkole. Filozofia w zyciu". - Kielce:
  Szwaj R. Zastosowanie teorii tworczosci do zagadnienia rozwiazywania zadan z fizyki (przyklad filozofii stosowanej w szkole);
 7. Науково-практична конференція "Управління конфліктами в сучасних організаціях", м. Київ, 23-26 жовтня 2003 року:
  Сняданко І.І. Лідер як головний чинник формування організаційної культури промислового підприємства.
 8. Міжнародна наукова конференція "Межкультурные комуникации, діалог и сотрудничество", м. Алушта, 26-30 травня 2003 року:
  Сняданко І.І. Особливості організаційної культури промислового підприємства в Україні.
 9. IV Костюківські читання "Психологія 21-го століття: перспективи розвитку", м. Київ, 28-29 січня 2003 р.
  Сняданко І.І. Вплив особистості менеджера на організаційну культуру.
 10. VII Міжнародна конференція "Контроль і управління в складних системах (КУСС-2003), м. Вінниця, 8 - 11 жовтня 2003 р.:
  Івлєв О.М. Математична модель функції відгуку вузла управління складної біотехнічної системи на поліфакторні впливи.
 11. Міжнародна Українсько-польська конференція „Психологічні проблеми епохи трансформації" Львів, НУ ім..І.Франка19-21 вересня 2003 р.
  • Кизименко Л.Д. - Психологічні особливості маніпуляції людською поведінкою використанням поліфакторних впливів
  • Романець З.О. - „Соціальна педагогіка" як дисципліна і проблеми формування екологічної свідомості

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2004 році:


 1. Обласна науково-практична конференція "Дезадаптована дитина: напрямки психотерапевтичної та психокорекційної допомоги ", м. Львів , 29 - 30 травня 2004 р.
 2. Міжнародний науково-практичний семінар "Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти" (Канадсько-український досвід), Київ, 26-27 травня 2004р.
 3. Всеукраїнський науково - практичний семінар „Психолого - педагогічна діагностика та корекція відхилень в розвитку дітей з вадами зору дошкільного віку", м. Львів, 2 - 4 червня 2004 р."
 4. Українсько-польська конференція "Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації", 19-21 вересня , м. Львів
 5. Х-та регіональна науково-практична конференція "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 5-6 лютого 2004р., м. Львів
 6. Міжвузівська наукова конференція молодих вчених та аспірантів (16 квітня 2004 р.), м. Львів
 7. Міжнародна конференція "Учень з диференційованими здібностями і обдаруваннями. Замосць, Польща.
 8. Міжнародна конференції "Педагогіка творчості і діалогу", Варшава, Польща.
 9. Навчально-методологічний семінар „Любов та психологічна залежність", 12-14 листопада 2004 р., м. Львів.
 10. Міжнародна науково-практична конференція "Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи", м. Львів.
 11. Науково-практична конференція української спілки психотерапевтів, 28-29 травня 2004 р., Львів.
 12. Міжнародна науково-практична конференція "Управління персоналом: економіка, право, інновації, освіта", 11-12 листопада 2004 р., м. Львів.
 13. Міжрегіональна науково-практична конференція "Формування інтелектуально розвинутої і морально зрілої особистості в процесі викладання гуманітарних дисциплін", 25 червня 2004 р., м. Львів.
 14. Міжнародна конференція „Єдиний інформаційний простір - 2004", 2-3 грудня 2004, м. Дніпропетровськ.

Список Учасників 62-ої студентської конференції кафедри Інженерно - педагогічної підготовки:

 1. О. Стадницька, А. Таранова, гр. СО-21, "Забезпечення захисту інтелектуальної власності в Україні на основі міжнародно-правових стандартів", наук. кер. А.О. Гачкевич
 2. Я. Швець, О. Оникейчук, гр. СО-22, "Сучасне застосування міжнародно-правового інституту екстрадиції", наук. кер. А.О. Гачкевич
 3. І.Крицька, О. Радецька, гр. СО-22, "Розвток інституту громадянства у правовій системі незалежної України", наук.кер. А.О. Гачкевич
 4. О. Рябкова, гр. ЕК-47, "Відповідальність за порушення податкового законодавства", наук. кер. З.В. Галаджун
 5. О. Мудра, гр. ЕК-47, "Бюджетний устрій України"
 6. О.С. Бородін, гр. УНЗ-51, "Психологічні аспекти сучасного тероризму", наук.кер. Н.Г. Горькова
 7. М.В. Лішенко, гр УНЗ-51, "Психодіагностичні методи в психології управління", наук. кер. Кизименко Л.Д.
 8. О.О. Бєлкіна, гр. УНЗ-51, "Психологічні провокації в підлітковому віці", наук.кер. Кизименко Л.Д.
 9. Н.В. Великанич, гр. УНЗ-51, "Критерії діагностики та принципи корекції розладів психікі та поведінки у дітей та підлітків", наук. кер. Печугіна Т.В.
 10. Т.І. Ковалик, гр. УНЗ-51, "Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами", наук.кер. Пічугіна Т.В.
 11. А. Бень, КН-42, "Психофізіолоічні складові успіху", наук.кер. Н.Г. Горькова

Участь колективу кафедри ІПП в конференціях у 2005 році:

2-га Міжнародна науково-практична конференція "Управління в освіті"
Конференція організована кафедрою ІПП (21-22 квітня 2005 р.), Львів: