Наукові інтереси

Науковий напрямок кафедри: Системні дослідження впливів на "людський фактор з позицій психології, педагогіки, права та кібернетики".

Кафедра проводить науково-дослідні роботи за кафедральною тематикою, а також за тематикою Дослідницького Центру (ДЦ) Міністерства освіти та науки України (при Національному університеті "Львівська політехніка"), куди він входить, згідно зі статутом ДЦ, як складова одиниця. На сьогодні працівниками кафедри та ДЦ виконуються дослідження в напрямках:


- розробка професіограм і кваліфікаційних характеристик студентів та викладачів вузів, а також працівників інших виробничих організацій;


- діагностика якостей окремих груп працівників в системі народної освіти країни та у промисловості;


- науково-практичні дослідження ІНТЕРНЕТ-даних в галузі освіти і інформаційних технологій з використанням сучасної комп'ютерної техніки;


- дослідження механізмів дії інформації на людей для підвищення результативності психолого-педагогічних впливів;


- системні дослідження параметрів та деяких особливостей алмазів Приазовського блоку УЩ з метою їх ідентифікації;


- дослідження асоціацій вторинних мінералів у системі кімберліт-кора вивітрювання для Кіровоградського геоблоку УЩ;


- розробка методів підвищення мотивації до праці засобами психології управління;


- профорієнтаційні дослідження в народній освіті та в промисловості, створення діагностико-консультаційних та експертних систем;


- дослідження, моделювання та створення біотехнічних систем та їх компонентів для підвищення ефективності функціонування "людського фактору" в системах освіти, та у виробничих умовах.

Таким чином, інтегральний напрямок науково-дослідницьких та практичних робіт кафедри інженерно-педагогічної пiдготовки - це дослідження в галузі покращення кадрового потенціалу різних верств працюючих і, у першу чергу, в системі освіти України.

Крім зазначених робіт, кафедрою проводяться науково-дослідницько-практичні роботи по створенню систем атестації державних службовців, виконуються роботи з вдосконалення сучасних технологій навчання, впровадженню систем комп'ютерної атестації у виробництві, при підготовці менеджерів тощо.


Наукові заходи

Публікації

Інформація про наукові публікації кафедри психології, педагогіки і соціального управління:

2007   2008   2009   2010

Матеріали регіонального семінару-наради «Проблеми у сфері освіти: актуальні питання організації підготовки практичних психологів у технічному вузі» (листопад 2008 р.)

Інтернет-журнал "Соціотехнічні системи"