• Фахова підготовка магістрів за спеціальністю 8.000009 "Управління навчальним закладом"
 • Фахова підготовка бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія"
 • Фахова підготовка бакалаврів за спеціальністю 6.030301 "Журналістика"
 • Психолого-педагогічна і правова підготовка студентів університету
 • Психолого-педагогічна підготовка аспірантів
 • Семінар педагогічних знань (СПЗ) з проблем вищої школи

 • Загальні відомості


  У 2002-2003 навчальному році Національний університет "Львівська політехніка" розпочав підготовку магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом".

  Магістри з цієї спеціальності, котрих у Західному регіоні готує лише Львівська політехніка, є кінцевим "продуктом" поетапної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів системи освіти.

  Навчання за цією спеціальністю у Львівській політехніці дозволить випускникам-магістрам бути озброєними широким арсеналом знань, умінь та навичок з питань вирішення проблем, які притаманні керівникам різного рівня в системі освіти.

  Зокрема, магістри будуть озроєними знаннями інноваційних педагогічних технологій, правових проблем управління освітніми установами, розумінням фінансово-господарської діяльності навчальних закладів із врахуванням державної освітньої політики тощо.

  Особлива увага у підготовці магістрів із цієї спеціальності приділяється психолого- педагогічному блоку дисциплін, засвоєння котрих доволить вирішувати численні задачі з психології управління персоналом, мінімізувати конфліктні ситуації, прискорено і досить надійно діагностувати характеристики людини.

  Крім цього, в підготовці магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом", велику увагу приділено проблемам комп'ютеризації в освіті.

  Навчальний план


  Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:

  1. Методологія наукових досліджень проблем освіти
  2. Комп'ютеризація в освіті
  3. Основи роботи в інформаційній мережі Інтернет

   Професійно-орієнтовані дисципліни:

  4. Інноваційні педагогічні технології
  5. Конфліктологія
  6. Правові аспекти управління народною освітою
  7. Соціальна психологія
  8. Психологія управління
  9. Документознавство
  10. Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах
  11. Управління фінансово-господарською діяльністю навчальних закладів
  12. Державна освітня політика
  13. Гігієна розумової праці
  14. Порівняльна педагогіка
  15. Діагностика характеристик людини

  Мета підготовки магістра


  Підготовка фахівців-керівників в системі освіти, котрі здатні поєднувати потреби державного стратегічного управління з інтересами освіти і народного господарства України

  Вимоги, які висувають магістрам:

  • Магістри мають вчасно і фахово орієнтуватися в динаміці проблем організації освіти, що обумовлене змінами в політичній, економічній та соціальній структурах України.
  • Магістри повинні враховувати можливості появи новітніх систем освіти із замовниками фахівців з урахуванням динаміки їх вимог до спеціалістів.
  • Магістри зобов'язані вирішувати проблеми змісту освіти, способів надання знань, вмінь і навичок окремими групами спеціальностей, а також розуміти альтернативні галузі використання фахівців різних профілів.

  Стати магістром означає:

  • зробити найбільш вдалий внесок своїх ресурсів, що незабаром обернуться багаторазовим виграшем
  • реалізувати Вашу давню мрію - стати успішним в найбільшій "інтелектуальній імперії" - освіті
  • приєднатися до тих успішних громадян, які давно зрозуміли переваги такого кроку, і вже досягли найбільшого в сьогоденні
  • вчасно використати нагоду, яку дає Вам доля саме зараз, позаяк у майбутньому вона може не повторитися
  • відкриття для Вас можливостей успіху не лише в освіті, а й у будь-якій галузі адміністративного менеджменту

  Хто може вступити:

  • працівники керівних установ (управління освіти, керівники шкіл, коледжів тощо), які мають повну вищу освіту і прагнуть набуття додаткових знань, вмінь, навичок у вирішенні менеджерських завдань в системі освіти
  • спеціалісти менеджерського спрямування, які хочуть і можуть виконувати керівні функції в системі освіти, мають схильність до роботи з людьми й до управлінської діяльності

  Де і ким зможе працювати магістр-випускник:

  • керівники навчальних закладів усіх рівнів акредитації
  • керівники управлінь освіти (різних рівнів) та їх структурних підрозділів
  • державні службовці в органах виконавчої влади різних рівнів

  Форми навчання


  • стаціонарна (10 місяців)
  • заочна

  Необхідні документи:

  Копії

  • диплому
  • додатку до диплому
  • свідоцтва про народження
   (з собою мати оригінали)
  • трудової книжки
   а також:
  • 4 фотокартки паспортного зразка

  Вступники проходять співбесіду.

  Довідки:


  79013, Львів, вул. Ст.Бандери, 12,
  головний корпус Національного Університету "Львівська політехніка"

  e-mail: leokzm@polynet.lviv.ua

  ipp-dc@polynet.lviv.ua

  Приймальна комісія
  79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
  головний корпус НУ "Львівська політехніка", кімн. 101
  тел.: +38(032) 258-22-65, 238-96-39
  Інститут права та психології
  Львів, вул. Кн. Романа 1/3 (3-й поверх)
  тел.: +38(032) 261-33-25
  Кафедра психології, педагогіки і соціального управління
  79013, Львів, вул. С. Бандери, 12,
  головний корпус НУ "Львівська політехніка", кімн. 220, 222
  тел.: +38(032) 258-21-05, 258-26-23

  Загальні відомості: натисність сюди!

  Детальніше: натисність сюди!  1. Анатомія та фізіологія людини
  2. Вища освіта і Болонський процес
  3. Гігієна розумової праці
  4. Господарське законодавство
  5. Господарське право
  6. Державна освітня політика
  7. Діагностика характеристик людини
  8. Ділове спілкування
  9. Діловий етикет
  10. Документознавство
  11. Інженерно-педагогічна підготовка (магістри)
  12. Інноваційні педагогічні технології
  13. Інтелектуальна власність
  14. Комп'ютерізація в освіті
  15. Комп'ютерна діагностика в соціальній роботі
  16. Конфліктологія
  17. Логіка
  18. Методологія наукових досліджень проблем освіти
  19. Міжнародне економічне право
  20. Міжнародне право
  21. Міжнародне приватне право
  22. Міжнародне публічне право
  23. Організація способу життя і управління стресовими ситуаціями
  24. Основи адміністративного та кримінального права
  25. Основи ергономіки
  26. Основи конституційного права України
  27. Основи незалежного способу життя
  28. Основи права
  29. Основи психології та педагогіки
  30. Основи психології та педагогіки ІІ
  31. Основи самоуправління навчальною діяльністю
  32. Педагогіка (магістри)
  33. Педагогіка вищої школи
  34. Педагогіка та психологія (магістри)
  35. Підприємницьке право
  36. Порівняльна педагогіка
  37. Правові аспекти управління народною освітою
  38. Правознавство
  39. Психологія загальна та особистості
  40. Психологія спілкування
  41. Психологія управління
  42. Психологія управління (магістри + спеціалісти)
  43. Психологія управління в соціальній роботі
  44. Соціальна психіатрія
  45. Соціальна психологія
  46. Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах
  47. Теорія держави і права
  48. Трудове право
  49. Управління поведінкою в стресових ситуаціях
  50. Фінансове право
  51. Юридична документація
  52. Юридична документація в системі освіти

  Одним із багатьох факторів, що визначають діяльність викладача Вищої школи (ВШ) є його висока психолого-педагогічна культура. Створюється вона в результаті спеціальної підготовки. Ситуація, що склалася в технічних ВШ, залишає бажати кращого.

  Не секрет, що в середовищі викладачів вже давно сформувалсь досить скептичне ставлення до педагогічної літератури та й до самої педагогіки. Навіть термін "педагог" вживають здебільшого в педагогічних ВШ. В чому ж причина?

  Широко розповсюджена думка про непотрібність вивчення педагогіки (мовляв, студенти - дорослі люди, самі розберуться що до чого) і, навіть, находять теоретичне підгрунтя: "У ВШ методами навчання є методи науки, яку вивчають". Чи можуть методи науки задавільнити вимоги управління такою складною діяльністю як пізнавальна? Адже викладацький склад технічних ВШ поповнюється за рахунок спеціалістів з вищою технічною освітою, яка не повязана з педагогічною діяльністю. Такі спеціалісти вважають провідними наукові та прагматичні проблеми спеціальності, а не проблеми підготовки спеціалістів. Звідси, викладацька діяльність з інтуїтивно-емпіричних міркувань або копіювання досвіду більш освічених колег. Таким чином, поступово, методом спроб і помилок набувається методичний досвід.

  Сучасний викладач ВНЗ повинен бути спорідненим з основними проблемами педагогіки ВШ, володіти пеагогічним понятійним апаратом, орієнтуватися в сучасних педагогічних технологіях. Без опанування цього педагогічного мінімуму не може бути результативної педагогічної діяльності викладача технічного ВНЗ.

  В Національному університеті "Львівська політехніка" спеціалісти кафедри ППП здійснюють психолого-педагогічну підготовку викладачів через семінар педагогічних знань, програма котрого складається з основ психології ВШ, основ педагогіки ВШ, педагогічної майстерності.

  Курс семінару розрахований як на теоретичне, так і на практичне вивчення психолого-педагогічних дисциплін, тобто містить лекційні, семінарські, практичні заняття. Для систематичності і послідовності курси осначені темами, розраховані й на зовсім непідготовленого слухача, тобто - загальні поняття про психологію та педагогіку ВШ. Особливо важливою є тема "Психологія особистості", тому що власне з навчання і виховання особистості, формування особистості фахівця повязана педагогічна діяльність викладача ВНЗ.

  Оскільки у ВШ переважає груповий спосіб організації занять, важливо знати й психологію групи, особливості керівництва та динаміку групових процесів.

  Кожен викладач володіє власним досвідом роботи, має сформовану точку зору щодо різних аспектів викладацької діяльності, певні здобутки у педагогічній майcтерності, що робить доцільним проведення семінарських занять, де відбувається обговорення і обмін досвідом з актуальних проблем у роботі викладача. Для набуття досвіду із соціальних вмінь використовуються тренінгові форми навчання, в яких, завдяки застосуванню сучасних психологічних технологій, можна вдосконалювати професійну майстерність викладача.

  З графіком та тематикою семінару психолого-педагогічних знань на 2010-2011 рік можна ознайомитись за посиланням

  догори