Інтернет-журнал

“СОЦІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ”

ВИПУСК 1

ВИПУСК 2

ВИПУСК 3

ВИПУСК 4

Присвячено дослідженню проблем функціонування соціотехнічних систем за такими основними напрямками:

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців та практичних працівників.

Розраховуємо на вдумливе і творче використання публікацій та плідну співпрацю.

Редакційна колегія:

Кизименко Л.Д. - доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор (голова, науковий редактор)
Швай Р.І. - кандидат педагогічних наук (заступник голови)
Горькова Н.Г. - магістр з управління навчальними закладами
Климанська Л.Д. - кандидат філософських наук, доцент
Кондрашов О.О. - магістр з адміністративного менеджменту
Пасічник Р.В. - доктор технічних наук, професор
Петрушенко В.Л. - доктор філософських наук, професор
Піча В.М. - доктор соціологічних наук. професор
Пічугіна Т.В. - кандидат педагогічних наук, доцент
Романець З.О. - кандидат психологічних наук, доцент
Савка В.Є. - кандидат соціологічних наук, доцент

Вимоги до оформлення статей:

 1. Відповідно до вимог ВАК України:
  • постановка проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • постановка завдання;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки
 2. Літературу подають наприкінці статті загальним списком у алфавітному порядку. У статті подають посилання на використані джерела у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера, а також сторінки, якщо це необхідно.
 3. Статті подавати в електронному варіанті та у роздрукованому вигляді.
 4. Текст статті у Word 7.0, шрифт Times New Roman (кегель 14) через 1,5 інтервали, поля: праве, верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 25 мм.
 5. Структура статті:
  • ім'я, прізвище автора (14 кегель), великі тільки перші букви, розміщення - справа;
  • через інтервал - назва статті - усі великі букви, кегель 14, жирний, вирівнювання по центру;
  • через два інтервали - текст статті;
  • бібліографія;
  • через два інтервали - анотації укр., рос. та англ. мовами (обсяг до 200 знаків - 2-3 рядки).Публікації Дослідницького Центру та кафедри психології, педагогіки та права є спільними.
Для переходу натисніть сюди!

На головну