ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ

 

Старший викладач кафедри Бущак Г.А.

 

Що таке «вчора»?

-          воно пройшло;

Що таке «сьогодні»?

-          це завтра; тому що кожний крок,

який ми робимо сьогодні,

відображається на нашому завтра

 

У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію, в якій  окреслено стратегії щодо розвитку освіти. В статті 25 цієї конвенції було зазначено: «системи освіти Європи слід пристосувати як до вимог суспільства знань, так і до потреб підвищення рівня якості зайнятості». Одна з цілей, яка визначена в статті 26 Лісабонської стратегії: істотне щорічне зростання інвестицій у розвиток людських ресурсів.

Перспективною сферою таких інвестицій є бізнес освіти. В цю сферу все більше і більше вкладають коштів великі компанії, які є і хочуть бути успішними та конкурентноздатними на ринку. «Якщо взяти список тисячі найбільших компаній, котрий публікує журнал Fortune, то з’ясується, що більше 70% з них використовує коучинг в своєму корпоративному житті. І це найбільш успішні компанії.»(М.Аткінсон, 2008р.)

Коучинг, практична психологія організації сприяють розширенню можливостей людського ресурсу в бізнесі.

Коучинг – це мистецтво сприяти інтенсивності і якості роботи, навчання і розвитку іншої людини та організації. (Майлз Дауні) Оксфордський словник англійської мови таким чином тлумачить дієслово «coach» - «тренувати, вчити, скеровувати, підказувати, постачати фактами». Є багато відомих і таких, що стали класичними визначення коучингу. Одним з найбільш вдалих є визначення Ентоні М.Гранта (США): коучинг – це сфокусований на рішення, орієнтований на результат і систематичний процес співпраці, під час якого коуч сприяє покращенню виконання діяльності, розширенню життєвого досвіду, самостійному навчанню і особистому росту людей із нормальних (не клінічних) популяцій.

Комбінація елементів, а саме персональний тренінг, консультування, психотерапія, залежить від потреб клієнта і дозволяє розв’язувати  широкий спектр задач:

-          оволодіти навиками, що забезпечують успіх в бізнесі - навики саморегуляції і провадження переговорів, управління і мотивація персоналу, взаємодія з ЗМІ (підготовка до інтерв’ю), управління часом, самомотивація, визначення пріоритетів;

-          усвідомлювати і коректувати індивідуальні особливості, що знижують ефективність ділової активності;

-          психологічний аналіз реальних ділових ситуацій, що дозволяють пізнати, як особисті риси впливають на стиль управління, проявляються в ділових переговорах, впливають на стиль спілкування з колегами і партнерами з бізнесу.

Техніки активізації свідомості, консультування та індивідуальні тренінги  дозволяють виробити стратегію, тактику і навики єфективної поведінки, що сприяє успіху.

Ефективний коуч допомагає іншим людям реалізувати свій потенціал, котрий вони уже мають, але можливо ще не проявили. Коуч асистує людині в рості її власної компетенції.

Бізнес-коучі допомагають клієнтам покращити міжособистісні і комунікаційні навики, побачити перспективи своєї кар’єри і розширити горизонти сприйняття дійсності.

Варто зазначити, що навики спілкування та вирішення проблем віднесені до переліку «європейських компетенцій», що є базовими для сучасної людини.

Коучінг перетинається у своїх функціях з організаційною психологією, психологічною консультацією та психотерапією. Проте коучинг більше сфокусований на продуктивну реалізацію людського ресурсу в першу чергу в бізнесі, а life-коучинг, психотерапія, консультація лише як важливий фон.

         Практична психологія  може мати кілька напрямків розвитку в технічному університеті:

-          підготовка фахівців з кадрового менеджменту;

-          підготовка психологів–консультантів;

-          підготовка спеціалістів з коучингу.

В контексті «ціложиттєвої освіти» згідно з положеннями Болонського процесу на базі підготовки спеціалістів з практичної психології доцільним було б функціонування семінарів-тренінгів для топ-менеджерів, для керівників з питань управління персоналом, формування команди, вирішення конкретних і водночас складних завдань підприємства;

коучинг лідерства і особистого розвитку, коучинг ефективності і навчання керівників менеджменту в стилі коучинг, коучинг емоційної компетентності, конгруентності і життєвого балансу.

Вишкіл спеціалістів з організаційної психології, психологів-консультантів для роботи з персоналом, коучерів – це кузня кадрів для вітчизняних бізнес структур, управлінських структур. Це було б основою того, що в нашій країні буде розвиватись бізнес освіта за кращими європейськими зразками.