АКТУАЛЬНІСТЬ  ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

 

Асистент кафедри Горошкевич Н.Є.

 

  У студентів вищого технічного навчального закладу дуже часто виникає запитання: «Навіщо вивчати психологію у технічному ВНЗ?   Існує хибна думка, що в своїй роботі випускники  будуть мати справу тільки  з технічними засобами.  Але  певні  психологічні особливості праці людини при її взаємодії з технічними засобами в процесі виробництва та управлінської діяльності завжди присутні. Ці особливості вивчає одна за галузей психології - інженерна психологія.

 У вищому технічному  навчальному закладі  основний наголос робиться на точні науки, які виступають  основою інженерної освіти. Під час їх вивчення студентів навчають, як розв‘язувати певні  типи, наприклад, математичних, фізичних, хімічних задач різними способами та знаходити правильне рішення. Результатом  розв‘язання таких задач буде тільки одна вірна відповідь. Система навчання побудована на тому,  що викладач знає можливі шляхи розв‘язання задачі  й показує їх студентам.

 В житті все  складніше. Немає однакових ситуацій, є схожі. Отже і розв‘язувати їх треба по-різному.  Та й відповідей на одне життєве питання може бути багато. Немає «викладача», який би вказав правильний шлях.

Студент  навчального технічного закладу  оволодіває  знаннями з  математики, фізики, механіки тощо. Випускник вищого технічного закладу - це не тільки вузькопрофільний спеціаліст, але й гармонійно розвинута особистість,  індивідуальність. Тому у технічному  ВНЗ обов‘язково вивчається блок гуманітарних  наук. Серед  них важливе місце посідає психологія.

Юнацтво та молодість (від 16 до 22-23 років) – складний вік, під час якого підвищується творча продуктивність, збільшується можливість самореалізації протягом подальшого життєвого шляху. Час, насичений новим досвідом, суперечливостями та різноспрямованостями. Цей період є найвирішальнішим у житті людини, коли остаточно формується фундамент ціннісних орієнтацій, вимальовуються головні напрямки пошуків  самореалізації в подальшому. Саме у ранній молодості закладаються складові способу життя – професійні інтереси, політичні уподобання, стиль поведінки, характер спілкування тощо.

Молода людина вчиться співпрацювати, спілкуватися, знаходити собі друзів, коханих. Серед головних життєвих проблем актуальними стають такі, як: пошук змісту власного існування, своєї необхідності в житті; страх самотності; бажання особистого щастя, кохання, створення сім‘ї; професійне самовизначення; можливості самореалізації своїх здібностей тощо.

 Курс з психології  допомагає молодій людині побачити, відчути взаємозв‘язок між проблемою пошуку життєвого призначення, змістом існування та проблемою спілкування, взаєморозуміння, проблемою самотності. Дає змогу адекватніше зрозуміти власні індивідуально-психологічні особливості. Не знаючи себе, перебуваючи у полоні ілюзій щодо свого «Я», людині важко прийняти реальне «Я», подолати страхи, тривогу, бажання захищатися,  відштовхувати від себе всіх, хибно вважаючи їх «маніпуляторами» та «випадковими зустрічними».

Саме, вивчення основ з психології допоможе студенту  розібратися в  конкретній життєвій ситуації, знайти власний неповторний  стиль поведінки , підходу  до інших людей. Психологія знайомить студента з базовими визначеннями в психології, з типологією людей, особливостями прояву кожного типу, різновидностями відносин між ними, колективними стосунками. Показує,  які шляхи розв‘язання проблем існують, також  як можна знаходити нові способи, використовувати нові  підходи для їх розв‘язання, розвиваючи в собі креативність. Допомагає  відкрити нові сторони свого власного «Я», нові прояви своєї особистості, повірити в свої сили.