АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ

КУРСУ  «ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ» У ПІДГОТОВЦІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

 

К.іст.н., ст.. викладач кафедри Шевчук Г.Й.

 

 

     Науково-технічний прогрес диктує свої умови щодо підготовки молодих спеціалістів. Фахівець з великої літери повинен не тільки досягти висот своїй кваліфікації, а й бути високоосвіченою, духовно багатою особистістю.

   Особистості людей не входять готовими у цей світ, а є продуктами культури і обставин , як і спадковості, - пише філософ К.Ламонт  у своїй праці “Ілюзія безсмертя”. Отже, отримавши в дитинстві основи культури поведінки і спілкування, людина протягом життя прагне покращити і підвищити  цей рівень. Гідна, пристойна поведінка цінувалася ще в античних часи. Кращі правила етикету  формувались під впливом певних норм, звичаїв та світової культури. Моральними засадами етикету є правила співжиття людей,  засади взаємоповаги, взаємодопомоги.

   Сьогодення диктує свої вимоги щодо опанування засадами норм поведінки і застосування їх в своїй професійній практиці. Програмний курс дисципліни

"Діловий етикет» призначений надати майбутнім фахівцям знання, вміння, навички із організації ділових контактів,  пошуку ділових партнерів та діловому спілкуванню з врахуванням національних, гендерних і релігійних особливостей представників сторін, які спілкуються. Він допоможе майбутнім практикуючим психологам надавати допомогу людям у вирішенні  життєвих проблем у складних економічно-політичних ,соціально-психологічних умовах.

  Практична психологія – це система спеціальних психологічних служб, спрямованих на організацію і надання безпосередньої практичної допомоги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем. Практичний психолог - це та  людина,  яка повинна досконало володіти мистецтвом ділового етикету, що є запорукою досягнення успішної професійної кар’єри.